`

How to become Teller

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេស

(ជំនាញដើម្បីក្លាយជា បេឡាធិការ)

 • តើលោកអ្នកបានកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយរឺនៅ?
 • តើលោកអ្នក ឬ មានបងប្អូនណាចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគារ រឺ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែររឺទេ?
 • តើនិងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីទទួលបានការងារល្អមួយនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ឬ​ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ?
 • យើងខ្ញុំនិងធ្វើអោយក្តីស្រមៃ របស់អស់លោកអ្នកក្លាយទៅជាការពិត។

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរកការងារនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អភិវឌ្ឍន៍ជីវិតដើម្បីជោគជ័យ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តពី “ជំនាញដើម្បីក្លាយជា បេឡាធិការ

I) ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាសិក្ខាកាមនិងទទួលបាន

 • ​យល់ដឹងពីប្រព័ន្ធធនាគារ និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
 • យល់ដឹងពីតួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ របស់បេឡាករនៅក្នុងធនាគារ និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • យល់ដឹងពីការរៀបចំ និង បច្ចេកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្រដាស់ប្រាក់
 • យល់ដឹងពីប្រភេទផលិតផល និង សេវាកម្មរបស់ធនាគារ ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • យល់ដឹងពីការគណនា និង រៀបចំរបាយការណ៍ព្រមទាំងផ្ទៀងផ្ទាត់សាច់ប្រាក់
 • គន្លឹះក្នុងការធ្វើបញ្ជីគណនេយ្យ និង មូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យ
 • យល់ដឹងពីការផ្ទៀងផ្ទាត់វិក័យបត្រ
 • យល់ដឹងពីការបិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃរបស់បេឡាការ
 • យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រាក់បំរុង និង ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់
 • យល់ដឹងពីការតាមដានចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការ
 • យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បែបបទ និង ទំរងគំរូសន្សំ ប្រាក់កម្ចី ព្រមទាំងទំរងគំរូហិរញ្ញវត្ថុ
 • យល់ដឹងពីរបៀបកត់ត្រាប្រតិបត្តិការសន្សំ កម្ចី និង សំណង់ត្រលប់
 • យល់ដឹងពីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់បេឡា
 • យល់ដឹងពីបែបបទនៃការសម្ភាសន៍ការងារជាក់ស្តែង

II) តើអ្នកណាគួរនិងត្រូវសិក្សាវគ្គនេះ?វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសសំរាប់

 • និសិត្សដែលកំពុងសិក្សា និង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថែមទាំងកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមធនាគារ និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • បុគ្គលិកដែលទើបនិងទទួលបានការងារជាបេឡាធិការថ្មីៗ
 • និសិត្សដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបាន បញ្ចុះតំលៃ ២០​%

III) ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវសិក្សាវគ្គនេះជាមួយយើងខ្ញុំ​?

មជ្ឍមណ្ឌលបានសំរិទ្ធសំរាង់ជ្រើសរើសគ្រូយកបង្រៀនដែលមានជំនាញ បទពិសោធន៍ ក្នុងការផ្ទេរនូវចំណេះដឹង និង ចំណេះធ្វើនៅក្នុងវិស័យ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ ធនាគារ និង​​ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនឆ្នាំ

 • គ្រូមានផែនការ និង បច្ចេកទេសក្នុងការបង្រៀនច្បាស់សាល់
 • សិក្សាមួយចេះ ដោយមិនកំណត់រយៈពេល
 • សិក្សាមិនចេះសិក្ខាកាមអាចដកយកប្រាក់វិញបាន
 • ធានាថាពេលដែលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា អង្គការនិងស្វែងរកការងារជូន

IV)​ កាលបរិច្ឆេទចូលរៀនៈ ថ្ងៃ ទី២៨ -២៩ វិច្ឆិកា- និង​ ០៥-០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នំា២០១៥

រយៈពេលសិក្សា ៤ថ្ងៃៈ​ ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ​ ថ្ងៃ ទី២៨ -២៩ វិច្ឆិកា- និង​ ០៥-០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នំា២០១៥

ម៉ោងសិក្សាៈ ៨:០០ព្រឹក-៥´:00ល្ងាច

V) តំលៃសិក្សា​​

 • តំលៃ ១៣៨ ដុល្លារ ៖ សំរាប់ការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥
 • តំលៃ ១៦៨ ដុល្លារ ៖ សំរាប់ការចុះឈ្មោះក្រោយថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៥
 • ថែមជូន ១ នាក់សម្រាប់រាល់ការចុះឈ្មោះចាប់ពី៥នាក់ឡើងទៅ
 • ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះថ្ងៃទី១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៥

ប្រញាប់ឡើងកន្លែងមានកំណត់!! អង្គការទទួលសិក្ខាកាមត្រឹមតែ ៣០ នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយវគ្គ

សូមទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅផ្ទះលេខ ៩២១E0 ផ្លូវលេខ ៣៧១ សង្កាត់ បឹងទំពុន ខណ្ឌ័មានជ័យ

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង Tel: 069 5555 66/ 011 777 355

Mail address: E lifesuccess.asia@gmail.com/ www.lifesuccess.asia

COMING UP! PROFESSIONAL TRAINING Schedules: 

CODE COURSE TITLE DATE Reg.Deadline
TP-J001 Personnel Administration Skills for HR Assistants and Administrative Executives 01-02 Oct 15 25 Sep 15
TP-J002  Line Management Skill for High Productive and Performance 03-04 Oct 15 25 Sep 15
TP-J003 Effective Branch Management skill New 23-24 Oct 15 22 Sep 15
TP-J004 Coaching For Peak Professional Performance 24-25 Oct 15 09 Oct 15
TP-J005 Compensation, Benefits, and Payroll Management  24-25 Oct 15 09 Oct 15
TP-J006 Effective Management Skill 30 Oct-01 Nov 15 25 Oct 15
TP-J007 Professional Office Management and Secretarial Affairs New 30 Oct-01 Nov 15 25 Oct 15
TP-J008 Administration And Office Management: Best Practices And Technologies New 07-08 Nov 15 30 Oct 15
TP-J009 Effective Report Writing Skill New 07-08 Nov 15 30 Oct 15
TP-J010 Practical Training Skill – TOT New 07-08 Nov 15 30 Oct 15
TP-J011 Effective Human Resources Management for SMEs New 14-15 Nov 15 06 Nov 15

COMING UP! SPECIAL COURSES from student to professional: 

CODE COURSE TITLE DATE Reg.Deadline
TS-J001 How to become Admin Officer  New 30 Oct-01 Nov 15 28 Oct 15
TS-J002 How to become Credit Officer  New 30 Oct-01 Nov 15 28 Oct 15
TS-J003 How to become HRM officer  New 14-15 Nov 15 11 Nov 15
TS-J004 How to Become Accountant  New 14-15 Nov 15 11 Nov 15
TS-J005 How to become Teller  New 28-29 Nov 15 26 Nov 15
Chat+