`

How to become HRM officer

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសសំរាប់ចុងសប្តាហ៍ស្តីពី

ជំនាញដើម្បីក្លាយជា មន្ត្រីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

 • តើលោកអ្នកបានកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយរឺនៅ?
 • តើនិងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីទទួលបានការងារល្អមួយនៅពេលអនាគត?
 • យើងខ្ញុំនិងធ្វើអោយក្តីស្រមៃ របស់អស់លោកអ្នកក្លាយទៅជាការពិត។

មជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតដើម្បីជោគជ័យ បានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សអោយមានចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើទៅលើការងារជាក់ស្តែង

ហេតុនេះបានជាយើង​ខ្ញុំរៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយ ស្តីពីៈ

 “ជំនាញដើម្បីក្លាយជា មន្ត្រីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស”

I) ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាសិក្ខាកាមនិងទទួលបាន

 1. យល់ដឹងពីការងារទូទៅរបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 2. យល់ដឹងពីគន្លឹះក្នុងការវិភាគការងារ
 3. យល់ដឹងពីការរៀបចំផែនការធនធានមនុស្ស
 4. យល់ដឹងពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀបចំការប្រកាសជ្រើសរើសនិយោជិក
 5. យល់ដឹងពីមធ្យោបាយក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសនិយោជិកតាមអ៊ិនធ័រណែត
 6. ​យល់ដឹងពីនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសនិយោជិក
 7. យល់ដឹងពីបែបបទនៃការបណ្តុះបណ្តាល និង អភិវឌ្ឍន៍និយោជិក
 8. យល់ដឹងពីតំណាក់កាលនៃការវាយតំលៃសកម្មភាពការងាររបស់និយោជិក
 9. យល់ដឹងពីការរៀបចំទូទាត់សំណងជូននិយោជិកៈ
 10. យល់ដឹងពីការងារ ទំនួលខុសត្រូវ ព្រមទាំងការទំនាក់ទំនងពលករ
 11. យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាព, សុខភាព និងម៉ោងធ្វើការងារ របស់និយោជិក និង ពលករ
 12. យល់ដឹងពីការសរសេរគោលការណ៍ និង នីតិវិធីធនធានមនុស្ស
 13. យល់ដឹងពីការដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលិក
 14. យល់ដឹងពីច្បាប់ការងារសំខាន់ៗ សំរាប់និយោជិក
 15. យល់ដឹងពីបែបបទនៃការសម្ភាសន៍ការងារជាក់ស្តែង ។ល។

II) តើអ្នកណាគួរនិងត្រូវសិក្សាវគ្គនេះ?

វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសសំរាប់

 • និសិត្សដែលកំពុងសិក្សា និង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថែមទាំងកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមស្ថាប័ន ឬ ក្រុមហ៊ុននានា
 • បុគ្គលិកដែលទើបនិងទទួលបានការងារជាមន្រ្តីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សថ្មីៗ
 • និសិត្សដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានបញ្ចុះតំលៃ២០​%

III) ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវសិក្សាវគ្គនេះជាមួយយើងខ្ញុំ​?

មជ្ឍមណ្ឌលបានសំរិទ្ធសំរាង់ជ្រើសរើសគ្រូយកបង្រៀនដែលមានជំនាញ បទពិសោធន៍ ក្នុងការផ្ទេរនូវចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើនៅក្នុងវិស័យ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ ធនាគារ និង​​ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនឆ្នាំ

 • គ្រូមានផែនការ និង បច្ចេកទេសក្នុងការបង្រៀនច្បាស់សាល់
 • សិក្សាមួយចេះ ដោយមិនកំណត់រយៈពេល
 • សិក្សាមិនចេះសិក្ខាកាមអាចដកយកប្រាក់វិញបាន
 • ធានាថាពេលដែលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា អង្គការនិងស្វែងរកការងារជូន

IV)​ កាលបរិច្ឆេទចូលរៀនៈ ថ្ងៃ ទី១៤ -១៥ វិច្ឆិកា- និង​ ២១-២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៥

-រយៈពេលសិក្សា ៤ថ្ងៃៈ​ ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ​ ទី១៤-១៥ វិច្ឆិកា- និង​ ២១-២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៥

-ម៉ោងសិក្សាៈ ៨:០០ព្រឹក-៥´:00ល្ងាច

V) តំលៃសិក្សា​​

តំលៃ ១៣៨ ដុល្លារ ៖ សំរាប់ការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥

តំលៃ ១៦៨  ដុល្លារ ៖ សំរាប់ការចុះឈ្មោះក្រោយថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៥

ថែមជូន ១ នាក់សម្រាប់រាល់ការចុះឈ្មោះចាប់ពី៥នាក់ឡើងទៅ

ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះថ្ងៃទី១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៥

ប្រញាប់ឡើងកន្លែងមានកំណត់!! អង្គការទទួលសិក្ខាកាមត្រឹមតែ ៣០ នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយវគ្គ

សូមទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅផ្ទះលេខ ៩២១E0 ផ្លូវលេខ ៣៧១ សង្កាត់ បឹងទំពុន ខណ្ឌ័មានជ័យ

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង Tel: 069 5555 66/ 011 777 355

Mail address: E lifesuccess.asia@gmail.com/ www.lifesuccess.asia

COMING UP! PROFESSIONAL TRAINING Schedules: 

CODE COURSE TITLE DATE Reg.Deadline
TP-J001 Personnel Administration Skills for HR Assistants and Administrative Executives 01-02 Oct 15 25 Sep 15
TP-J002  Line Management Skill for High Productive and Performance 03-04 Oct 15 25 Sep 15
TP-J003 Effective Branch Management skill New 23-24 Oct 15 22 Sep 15
TP-J004 Coaching For Peak Professional Performance 24-25 Oct 15 09 Oct 15
TP-J005 Compensation, Benefits, and Payroll Management  24-25 Oct 15 09 Oct 15
TP-J006 Effective Management Skill 30 Oct-01 Nov 15 25 Oct 15
TP-J007 Professional Office Management and Secretarial Affairs New 30 Oct-01 Nov 15 25 Oct 15
TP-J008 Administration And Office Management: Best Practices And Technologies New 07-08 Nov 15 30 Oct 15
TP-J009 Effective Report Writing Skill New 07-08 Nov 15 30 Oct 15
TP-J010 Practical Training Skill – TOT New 07-08 Nov 15 30 Oct 15
TP-J011 Effective Human Resources Management for SMEs New 14-15 Nov 15 06 Nov 15

COMING UP! SPECIAL COURSES from student to professional: 

CODE COURSE TITLE DATE Reg.Deadline
TS-J001 How to become Admin Officer  New 30 Oct-01 Nov 15 28 Oct 15
TS-J002 How to become Credit Officer  New 30 Oct-01 Nov 15 28 Oct 15
TS-J003 How to become HRM officer  New 14-15 Nov 15 11 Nov 15
TS-J004 How to Become Accountant  New 14-15 Nov 15 11 Nov 15
TS-J005 How to become Teller  New 28-29 Nov 15 26 Nov 15
Chat+