`

How to become Admin Officer

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសចុងសប្តាហ៍ស្តីពី

ស្តីពី   ជំនាញដើម្បីក្លាយជា មន្ត្រីរដ្ឋបាល

 • តើលោកអ្នកបានកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយរឺនៅ?
 • តើលោកអ្នកចង់ទទួលការងារមួយនៅក្នុងការិយាល័យដែរឬទេ?
 • តើនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីទទួលបានការងារល្អមួយនៅក្នុងការិយាល័យ?
 • យើងខ្ញុំនិងធ្វើអោយក្តីស្រមៃ របស់អស់លោកអ្នកក្លាយទៅជាការពិត។

មជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជីវិតដើម្បីជោគជ័យ បានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះ បណ្តាល ធនធានមនុស្សអោយមានចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើទៅលើការងារជាក់ស្តែង ហេតុនេះបានជាយើងខ្ញុំ រៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះ      បណ្តាលពិសេសមួយ ស្តីពី“ជំនាញដើម្បីក្លាយជា មន្ត្រីរដ្ឋបាល”

I)ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាសិក្ខាកាមនិងទទួលបាន

 1. យល់ដឹងពីការងាភារកិច្ចរបស់មន្រ្តីរដ្ឋបាល
 2. យល់ដឹងពីបែបបទសរសេរលិខិតបទដ្ឋានជាភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស
 3. យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
 4. យល់ដឹងពីការរៀបចំពេលវេលាណាត់ជួប
 5. យល់ដឹងពីប្រព័ន្ឋកត់ត្រា និង រក្សាទុកឯកសា​រ
 6. យល់ដឹងពីបែបបទនែ​ការគ្រប់គ្រងលិខិតចេញ ចូល
 7. យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងសំភារៈក្នុងការិយាល័យ និង ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអង្គភាព
 8. យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងថវិការក្នុងការិយាល័យ
 9. យល់ដឹងពីការទំនាក់ទំនង់ក្នុងអាជីវកម្ម និង ក្នុងការិយាល័យ
 10. យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងបរិយាកាស សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពក្នុងការិយាល័យ
 11. យល់ដឹងពីនិតិវិធីលទ្ធកម្ម និង យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងពិធី និង ពិធីការ ។ល។
 12. យល់ដឹងពីបែបបទនៃការសម្ភាសន៍ការងារជាក់ស្តែង

II)តើអ្នកណាគួរនិងត្រូវសិក្សាវគ្គនេះ?(វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសសំរាប់)

 • និសិត្សដែលកំពុង និង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថែមទាំងកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមធនាគារ និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុន និងអង្អការជាតិ អន្តរជាតិ ។ល។
 • បុគ្គលិកដែលទើបនិងទទួលបានការងារជាមន្ត្រីឥណទានថ្មីៗ
 • និសិត្សដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យត្រូបាន បញ្ចុះតំលៃ ២០​%

III) ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវសិក្សាវគ្គនេះជាមួយយើងខ្ញុំ​?

មជ្ឍមណ្ឌលបានសំរិទ្ធសំរាង់ជ្រើសរើសគ្រូយកបង្រៀនដែលមានជំនាញ បទពិសោធន៍ ក្នុងការផ្ទេរនូវចំណេះដឹង និង ចំណេះធ្វើនៅក្នុងវិស័យ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ ធនាគារ និង​​ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនឆ្នាំ

 • គ្រូមានផែនការ និង បច្ចេកទេសក្នុងការបង្រៀនច្បាស់សាល់
 • សិក្សាមួយចេះ ដោយមិនកំណត់រយៈពេល
 • សិក្សាមិនចេះសិក្ខាកាមអាចដកយកប្រាក់វិញបាន
 • ធានាថាពេលដែលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា អង្គការនិងស្វែងរកការងារជូន

IV)​ កាលបរិច្ឆេទចូលរៀនៈ ថ្ងៃ ទី០៧-០៩ ខែ កុម្ភះ ឆ្នំា២០១៦

-រយៈពេលសិក្សា ៣ថ្ងៃៈ​ ថ្ងៃ ទី០៧-០៩ ខែ កុម្ភះ ឆ្នំា២០១៦

-ម៉ោងសិក្សាៈ ៨:០០ព្រឹក-៥´:00ល្ងាច

V) តំលៃសិក្សា​​

តំលៃ ១៣៨ ដុល្លារ ៖ សំរាប់ការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី០១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ​២០១៦

តំលៃ ១៦៨ ដុល្លារ ៖ សំរាប់ការចុះឈ្មោះក្រោយថ្ងៃទី០១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ​២០១៦

ថែមជូន ១ នាក់សម្រាប់រាល់ការចុះឈ្មោះចាប់ពី៥នាក់ឡើងទៅ

ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះថ្ងៃទី០១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នំា២០១៦

ប្រញាប់ឡើងកន្លែងមានកំណត់!! អង្គការទទួលសិក្ខាកាមត្រឹមតែ ៣០ នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយវគ្គ

សូមទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀន

Tel: 093 666836  /  093 666796  /  069 555528  /  069 555566

Add: Building #63, St. 440, Sangkat Tuol Tumpoung I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Email: lifesuccess.asia@gmail.com   /   info@lifesuccess.asia

Facebook: fb.com/lifesuccessdotasia

Skype: lifesuccess.asia

Website: www.lifesuccess.asia

Chat+