`

Effective Job Mini training course Hunting Skill

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសស្តីអំពី

ជំនាញស្វែងរកការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

(តែ ២៥ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ)

កាលវិភាគសិក្សា

កន្លះថ្ងៃ ចំណាយតែ ២៥ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ  អ្នកនឹងទទួលបាននូវជំនាញមួយមុខដ៏ប្រសើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាថ្ងៃអនាគត

សន្សំទ្រព្យ គាប់ប្រសើរសម្រាប់ការចាយវាយ សន្សំជំនាញជាសម្ពាយ នឹងរាយសេចក្តីសុខជូនអ្នកគ្រប់គ្នា

មជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ឡាហ្វ បានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះ បណ្តាល ធនធានមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើស្របតាមទីផ្សារការងារជាក់ស្តែង។ អាស្រ័យហេតុនេះបានជាយើងខ្ញុំ រៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសមួយស្តីពី“ជំនាញស្វែងរកការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាព” សម្រាប់លោកអ្នកបានចូលសិក្សា។ សិក្សាតែក្នុងរយៈពេលខ្លី តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ធានាថាលោកអ្នកនឹងឆាប់ទទួលបានការងារល្អធ្វើ បន្ទាប់ពីបានសិក្សាវគ្គនេះ។

ក. ហេតុអ្វីបានអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងវគ្គនេះ?

វគ្គនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យ៖

 • ឆាប់ទទួលបានការងារធ្វើសមស្របជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នក
 • ស្គាល់ពីខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃ
 • ក្លាយជាអ្នកជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកការងារ និងភាពលូតលាស់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈ
 • ទទួលនូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗពីវិស័យការងារនានា
 • បំពេញ និង កែលម្អនូវចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក
 • ស្គាល់ពីគន្លឹះនៃការស្វែងរកការងារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
 • យល់បានពីភាពខុសគ្នារវាងជីវិតការងាររបស់អ្នកមាន និង អ្នកក្រ
 • បង្កើតបាននូវទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមដើម្បីផ្សាភ្ជាប់វិស័យការងាររបស់អ្នកនាអនាគត

ខ. គោលបំណងនៃវគ្គនេះ

នៅពេលដែលអ្នកបានបពា្ចប់នៃវគ្គខ្លីរយៈពេល៣ម៉ោងនេះ អ្នកនឹងអាចធ្វើបានដូចខាងក្រោមនេះ

 • កំណត់បានពីគោលដៅនិងផែនការណ៍ជីវិតរបស់អ្នក
 • ធ្វើការណែនាំខ្លួនឯងនិងស្គាល់អំពីខ្លួនឯង ថាអ្នកជានរណា
 • យល់កាន់តែច្បាស់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើសំរាប់អនាគតរបស់អ្នក
 • កំណត់បានការងារដែលអ្នកបានរៀបចំគំរោងនិងចង់ធ្វើវា ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកវា
 • ធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកគិតវិជ្ជមានជានិច្ច និងចេះរបៀបប្រើយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះៗ
 • ជួយអ្នកឲ្យដឹងអំពីចំនុចខ្សោយដើម្បីកែតំរូវបានទាន់ពេល
 • ធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានការងារល្អមួយ ដោយមានការគាំទ្រពីមជ្ឈមណ្ឌល ឡាហ្វ (LIFE)
 • បង្កើតឲ្យមានបណ្តាញទំនាក់ទំនងការងារ សម្រាប់ជួយអ្នកឲ្យរីកចំរើនក្នុងអាជីពការងារ

គ. មាតិការមេរៀន

 • ការប្រមាញ់ការងារ (Job Hunting)
 • និយមន័យនៃពាក្យថា ការប្រមាញ់ការងារ (Job Hunting)
 • ការស្គាល់អំពីខ្លួនឯង និង អ្នកដ៍ទៃ
 • ការបំពេញបែបបទសុំបំរើការងារ
 • ការរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងលិខិតសុំបំរើការងារ
 • ការសំដែងឥរិយាបថមុនទៅសំភាសន៍
 • ការបង្ហាញខ្លះៗពីរបៀបធ្វើសម្ភាស
 • ការស្វែងរកការងារតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗ
 • របៀបនៃការសម្ភាស
 • ការរៀបចំខ្លួនមុនចូលសម្ភាសន៍
 • ឥរិយាបថ និង ការសំដែងនៅក្នុងកំឡុងពេលសម្ភាសន៍
 • កំរងសំណួរខ្លះៗដែលជៀសមិនរួចនៅពេលសម្ភាសន៍
 • ការបន្តអាជីពទៅមុខ
 • ការប្រឈមមុខនឹងការងារថ្មីៗនាពេលអនាគត

. តើអ្នកណាខ្លះគួរចូលរួមវគ្គខ្លីនេះ?

វគ្គនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមចំនែកជួយប្អូនៗនិស្សិតដែលពុំទាន់ចេះកំណត់ និងដឹងអំពីរបៀបស្វែងរកការងារធ្វើ ឬមានការងារធ្វើតែជាជំនួយការហើយចង់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងជាពិសេសប្អូនៗនិស្សិត ឆ្នាំទី២,, និងនិស្សិតទើបបពា្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ។

ង. ប្រវត្តិសង្ខេបគ្រូបណ្តុះបណ្តាល

Mr. KEO Sopheak has hold Master of Law & BBA in General Management. His present position is more than 8year-experiences as HR & Admin Supervisor with Dynamic Pharma Group; and he is also working part-time jobs as Business Consultant and Business Advisor with private companies. Moreover, he has more than 3year-experiences as HR & Admin Officer with The Cambodia Trust (ISO:9000-2001) & 2 year-experiences with Suntex Factory Plt as Admin Office which was the potential and practical skills. What’s support his job? He also attended many practical training programs such as Risk Management Skills, Strategic Talent Management, Problem Solving & Decision Making Toolkit, and more, …etc.

ច. ការផ្តល់ជូន

 • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា (ក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គដោយជោគជ័យ)
 • ឯកសារសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗ
 • ការថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងសិក្ខាកាម និង គ្រូបណ្តុះបណ្តាល
 • ឱកាសប្រឹក្សាយោបល់អំពីការងារ និង ការស្វែងរកការងារធ្វើជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ
  បណ្តាល ឡាហ្វ
 • ការចូលជាសមាជិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ឡាហ្វ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ជាឱកាសនៃការស្វែងរកការងារធ្វើ ការបញ្ចុះថ្លៃពិសេសសម្រាប់វគ្គសិក្សាក្រោយៗទៀត ឱកាសចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គម និង ព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ឡាហ្វ នាពេលអនាគត។
 • អាហារសម្រន់ ១ពេលដោយឥតគិតថ្លៃ

ឆ. តំលៃសិក្សា

 • តំលៃ ២២ ដុល្លារ ៖ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃសិក្សា ១សប្តាហ៍
 • តំលៃ ២៥ ដុល្លារ ៖ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្រោយថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះចុងក្រោយនៃវគ្គនីមួយៗ
 • ថែមជូន នាក់        សម្រាប់រាល់ការចុះឈ្មោះចាប់ពី៥នាក់ឡើងទៅ

កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ៖ ឲ្យបានមុន ១សប្តាហ៍នៃកាលបរិច្ឆេទបណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗ  

រយៈពេលបណ្តុះបណ្តាល៖ តែ ៣ ម៉ោង (កន្លះថ្ងៃ)                       

ទីតាំងចុះឈ្មោះ និង បណ្តុះបណ្តាល ៖ មជ្ឈមណ្ឌល ឡាហ្វ អាគារលេខ ៦៣   ជាន់ទី២ ផ្លូវ ៤៤០ ទល់មុខក្លឹបហាត់ប្រាណខាងកើតផ្សារទួលទំពូង ។

ការបណ្តុះបណ្តាល៖ ជាភាសាខ្មែរ ជាមួយនឹងគ្រូដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់លើការងារ និង ការបង្រៀនច្រើនឆ្នាំ ។

ប្រញាប់ឡើងកន្លែងមានកំណត់!! មជ្ឈមណ្ឌលទទួលសិក្ខាកាមត្រឹមតែ ៣០ នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយវគ្គ

សូមទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀន

Tel:              077 667 879   /093 666 796 / 093 666 836 / 069 5555 66  / 093 330 839
Add:            Building #63, St. 440, Sangkat Tuol Tumpoung I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh Cambodia.
Email:          lifesuccess.asia@gmail.com   /   info@lifesuccess.asia

Website:      www.lifesuccess.asia

Chat+